HON. MANAGEMENT COMMITTEE, SHRI SAIBABA SANSTHAN TRUST, SHIRDI

Sai International Marathon Shirdi is organised in celebration of Shree Sai Baba Samadhi Centenary Year , the event , to be flagged off by Bollywood super star Ajay Devgn!

Click here to Register

CELEBRATION OF SHRI SAIBABA SAMADHI CENTENARY YEAR

Hon. Shri. Suresh Kashinath Haware ,Chairman
Hon. Shri. Chandrashekhar Laxmanrao Kadam, Vice- Chairman
Smt. Rubal Agrawal, Chief Executive Officer
Hon. Dr. Manisha Shamsundar Kayande, Member
Hon. Shri. Sachin Bhagwat Tambe, Member
Hon. Shri. Mohan Motiram Jaikar, Member
Hon. Shri. Pratap Sakhahari Bhosle, Member
Hon. Shri. Rajendra Raja Bali Singh, Member
Hon. Shri. Bhausaheb Rajaram Wakchaure, Member
Hon. Shri. Bipindada Shankarrao Kolhe, Member
Hon. Shri. Ravindra Gajanan Mirlekar, Member
Hon. Shri. Amol Gajanan Kirtikar, Member
Hon. Smt. Yogita Abhay Shelke Patil, Member & Mayor of Shirdi.

For sponsorships , contact sponsorships@saimarathon.com

Supported by